AZETA obsługa klienta: [email protected]

Zwrot towaru


1. Gwarancja to zobowiązanie producenta lub sprzedającego do zwrotu konsumentowi kwoty zapłaconej za towar, nieodpłatnej wymiany towaru w przypadku niezgodności z opisem lub podjęcia innych działań w przypadku, gdy towar nie jest zgodny z deklarowaną gwarancją lub opisem podanym w reklamie.
2. Realizacja uprawnień z gwarancji jest możliwa pod warunkiem zachowania przez kupującego dowodu zakupu, który należy dostarczyć sprzedającemu wraz z zakupionym towarem.
3. Prawo do odstąpienia od umowy to prawo kupującego (osoby fizycznej definiowanej jako „konsument” w świetle Ustawy o prawach konsumenta) do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru przez sprzedającego lub osobę trzecią wskazaną przez sprzedającego.
4. Kupujący nie ma prawa do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli:
- zakupił towary łatwo psujące się lub towary o krótkim terminie ważności (produkty higieniczne, kosmetyki),
- zakupił suplementy diety, leki dostępne bez recepty lub artykuły medyczne, które wymagają specjalnych warunków przechowywania (ograniczenia dotyczące wilgotności, działania światła, temperatury itd.),
- otworzył opakowanie towaru lub jeśli opakowanie lub towary zostały uszkodzone.
5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący powinien powiadomić sprzedającego o tym fakcie oraz wypełnić specjalny formularz, który można pobrać po zalogowaniu się na swoje konto na stronie Internetowej AZETA lub znaleźć pod adresem: https://www.azeta.pl/return-policy. Sprzedający potwierdza otrzymanie wypełnionego formularza i powiadamia kupującego o podjętej decyzji w sprawie realizacji prawa do odstąpienia od umowy lub terminie jej podjęcia.
6. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego – jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania (złożenia) formularza odstąpienia od umowy – zwrotu towaru sprzedającemu poprzez dostarczenie go na adres : AZETA  sp.z.o.o., ul.Artura i Franciszka Radziwiłłów 5a , 05-850 Ożarów Mazowiecki. Koszty zwrotu i dostawy towaru ponosi kupujący.
7. Sprzedający zwróci kupującemu wpłaty otrzymane od kupującego, w tym koszt dostawy (jeżeli taki wystąpi w związku z wybranym sposobem dostawy – Przesyłka kurierska) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od kupującego formularza odstąpienia od umowy (decyzję o odstąpieniu od umowy) po otrzymaniu towarów, z których rezygnuje kupujący. Sprzedający dokona zwrotu tej kwoty przelewem na rachunek bankowy kupującego.
8. Sprzedający ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem środków do momentu otrzymania towarów od kupującego, z których kupujący zdecydował się zrezygnować.

Formularz zwrotu towaru: formularz-zwrotu-towaru.pdf

Porady Azety

Artykuły

Tryb poziomy jest niedostępny.
Użyj trybu portretowego.