AZETA obsługa klienta: [email protected] | 225210157

Regulamin promocji najniższych cen


Regulamin promocjiNAJNIŻSZE CENY“

Wersja z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Organizatorem promocji NAJNIŻSZE CENY jest AZETA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833459, NIP 5272923885 („Azeta.pl”).

Azeta.pl gwarantuje co miesiąc najniższe ceny 100 produktów objętych promocją w porównaniu do tych samych produktów dostępnych w innych sklepach internetowych. Jeśli ten sam produkt znajdziesz w innym sklepie internetowym taniej:

 • zobowiązujemy się do wyrównania różnicy w cenie w przypadku, gdy Klient dokona zakupu produktu na stronie Azeta.pl, którego cena jest wyższa niż w innych sklepach internetowych wymienionych w Regulaminie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub
 • zaoferujemy produkt w cenie niższej niż cena identycznego produktu, znajdującego się w innym sklepie internetowym, którego dotyczy promocja NAJNIŻSZE CENY.

Które z produktów Azeta.pl są objęte promocją NAJNIŻSZE CENY?

Promocja NAJNIŻSZE CENY dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych przez Azeta.pl i oznaczonych specjalnym znakiem NAJNIŻSZE CENY. Aby skorzystać z promocji NAJNIŻSZE CENY muszą zostać spełnione wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

Wszystkie produkty objęte promocją NAJNIŻSZE CENY możesz znaleźć tutaj: https://www.azeta.pl/promocji-najnizszych-cen

Z produktami jakich sklepów internetowych możesz porównać ceny produktów Azeta.pl?

Produkt, którego cena jest porównywana z ceną oferowaną przez Azeta.pl, musi być sprzedawany w jednym z następujących sklepów internetowych na terenie Polski:

 • Superpharm.pl;
 • Hebe.pl;
 • Notino.pl;
 • Ziko.pl;
 • Ezebra.pl.

W jakich przypadkach promocja NAJNIŻSZE CENY nie znajduje zastosowania?

 • Gdy produkt Azeta.pl nie jest oznaczony specjalnym znakiem NAJNIŻSZE CENY;
 • Gdy porównywany produkt jest sprzedawany w sklepie internetowym innym niż wymienione powyżej;
 • Gdy w momencie porównania cena regularna porównywanego produktu (z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w Polsce podatków, np. VAT, z wyłączeniem kosztów wysyłki lub innych kosztów związanych z zakupem towaru) w innych sklepach internetowych jest wyższa od ceny produktu sprzedawanego przez Azeta.pl (z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w Polsce podatków, np. VAT, z wyłączeniem kosztów wysyłki lub innych kosztów związanych z zakupem towaru), a Klient dokonał już zakupu produktu w tym innym sklepie internetowym;
 • Jeżeli produkt porównywany nie jest identyczny z produktem sprzedawanym przez Azeta.pl, (wszystkie parametry produktu Azeta.pl muszą być takie same jak produktu porównywanego);
 • Gdy porównywany produkt nie może być zakupiony na wyżej wymienionych stronach internetowych (np. sklep nie może zrealizować zamówienia);
 • Gdy niższa cena porównywanego produktu jest ceną promocyjną (obniżoną względem ceny regularnej widocznej na stronie),
 • Gdy niższa cena porównywanego produktu wynika z zastosowania warunków lojalnościowych lub innych rabatów przewidzianych przez programy lojalnościowo-motywacyjne prowadzone przez konkurencyjne sklepy internetowe (na przykład niższa cena niż na stronie Azeta.pl obowiązuje z kartą lojalnościową lub w wyniku otrzymania indywidualnego / grupowego / umownego rabatu);
 • Gdy ilość porównywalnego produktu na wyżej wymienionych stronach internetowych jest bardzo ograniczona (do 5 sztuk) i z tych powodów stosowany jest rabat (np. wyprzedaż zapasów);
 • Gdy cena porównywalnego produktu jest niższa z powodu uszkodzonego opakowania, krótkiego terminu ważności itp.

Znalazłeś produkt w niższej cenie w innym sklepie internetowym wymienionym w niniejszym Regulaminie?

 • Prośbę o obniżenie ceny należy zgłosić do Azeta.pl za pośrednictwem  [email protected] w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia lub, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze złożone, w tym samym dniu, w którym zauważyli Państwo tańszy porównywany produkt w sklepach internetowych wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 • Do wniosku należy dołączyć jedynie zrzut ekranu, który wyraźnie pokazuje szczegóły porównywalnego produktu (w tym nazwę, kod, cenę i datę wykonania zrzutu ekranu) i wskazuje konkretny sklep internetowy, w którym można nabyć porównywalny produkt oraz link do strony produktu, z której zrzut ekranu został wykonany.
 • Po otrzymaniu Państwa prośby, Azeta.pl rozpatrzy ją i skontaktuje się z Państwem w ciągu 1 dnia roboczego.
 • Jeśli okoliczności wskazane w Państwa żądaniu zostaną przez nas potwierdzone - w ciągu 5 dni roboczych zwrócimy Państwu różnicę w cenie, a jeśli nie dokonaliście Państwo jeszcze zakupu produktów - obniżymy cenę produktów w Azeta.pl zgodnie z Państwa zgłoszeniem. Oferta związana z obniżoną ceną jest ważna przez 2 dni.

Ograniczenia

W celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom i naruszeniom praw Azeta.pl, klient może domagać się wyrównania różnicy w cenie za produkt za maksymalnie 5 sztuk produktów zakupionych w Azeta.pl.

Zmiany Regulaminu

Azeta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu NAJNIŻSZE CENY w każdym czasie w związku ze zmianą wymogów prawnych lub innych okoliczności. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania każdorazowo przy składaniu zamówienia odpowiedniej wersji niniejszego Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości wskazujemy, że chroniąc prawa już nabyte przez uczestników promocji, wersją obowiązującą Regulaminu dla danego Klienta jest wersja z dnia dokonania zakupu na stronie Azeta.pl lub z dnia przesłania zgłoszenia w przypadku, gdy Klient nie dokonał zakupu na stronie Azeta.pl

Porady Azety

Artykuły

Tryb poziomy jest niedostępny.
Użyj trybu portretowego.