AZETA obsługa klienta: [email protected]

Komunikat dotyczący polityki prywatności


Szanujemy Państwa prywatność, a bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodność naszych operacji przetwarzania danych z przepisami dotyczącymi ochrony danych i naszymi wewnętrznymi zasadami.

AZETA sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych (zwany dalej Administratorem), który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów. Niniejszy Komunikat zawiera istotę przetwarzania danych, a także dane kontaktowe do Administratora oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych w niniejszym Komunikacie lub jakiejkolwiek jego części, prosimy o niepodawanie nam swoich danych osobowych. W takim przypadku niestety nie będziemy mogli umożliwić Państwu korzystania z niektórych naszych usług, korzyści i ofert. 

Po przeczytaniu niniejszego Komunikatu dowiedzą się Państwo, jakie dane zbieramy i przetwarzamy, do jakich celów je wykorzystujemy, jak długo i gdzie je przechowujemy itd. Jest to bardzo ważna informacja, dlatego prosimy uważnie się z nią zapoznać. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego Komunikatu, dlatego zalecamy co jakiś czas go przeczytać, aby pozostawać na bieżąco z najnowszą jej wersją. Aktualną wersję Komunikatu można znaleźć na stronie www.azeta.pl.

Pojęcia stosowane w Komunikacie:

Dane osobowe – to wszelkie informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby, a także wszelkie informacje o osobie, która została już zidentyfikowana.

AZETA – sklep internetowy pod adresem www.azeta.pl.  

Rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY PODCZAS REJESTRACJI I/LUB ZAKUPU W AZETA?

 1.1. Rejestracja konta AZETA i/lub realizacja zamówień bez rejestracji

Podanie niektórych danych wskazanych w sklepie internetowym jest konieczne. Brak tych danych uniemożliwi korzystanie z usług sklepu.

Rejestrując konto w sklepie internetowym AZETA, a także rozpoczynając korzystanie z usług AZETA bez rejestracji i wyrażając zgodę na Regulamin AZETA i zapoznając się z Komunikatem dotyczącym polityki prywatności, przekazują Państwo Administratorowi następujące dane:

Dane podawane podczas rejestracji w sklepie internetowym i/lub podczas składania i realizacji zamówień

Dane do rejestracji

Imię, nazwisko, data urodzenia (dzień*, miesiąc* i rok*), płeć, e-mail, numer telefonu, ulica*, numer domu*, nazwa miasta/miejscowości, gmina*.

Dane do rejestracji konta w AZETA dotyczące płci są przetwarzane: (i) w celach statystycznych i badań rynku (p. Rozdział III Komunikatu), (ii) za zgodą Państwa w celach przesyłania spersonalizowanych ofert marketingowych (p. Rozdział II Komunikatu), (iii) w celach administrowania posiadanego konta internetowego w EUROVAISTINĖ, zapewnienia korzyści w postaci zautomatyzowanego przetwarzania danych (p. ust. 1.2 „Zautomatyzowane przetwarzanie danych” Komunikatu).

Wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem tych oznaczonych „*”, są wymagane w celu rejestracji konta i realizacji zamówień. Brak tych danych uniemożliwi zarejestrowania konta w AZETA.

Dane podawane przy składaniu zamówień bez rejestracji (dalej „Dane dostawy”)

Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu. Jeśli wybrano dostawę do domu: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, dane dotyczące płatności, inne szczegóły związane z dostawą (np. czas dostawy, preferowana lokalizacja odbioru).

Wszystkie pola są wymagane w celu realizacji zamówienia. Brak danych uniemożliwi dokonanie zakupu towarów.

Dane dotyczące składania i realizacji zamówienia

Imię, nazwisko, zamówiony towar, sposób płatności, miejsce/adres dostawy, dane kontaktowe.

Inne dane

Dane, przekazane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, a które dotyczą płatności za towary, takie jak numer rachunku bankowego, inne szczegóły dotyczące płatności (np. rodzaj karty).

Dane odbiorcy

W e-sklepie zapewniamy możliwość określenia innych miejsc dostawy niż podane w rejestracji. Dane drugiej osoby, której ma zostać dostarczony towar: imię, nazwisko, numer telefonu i adres dostawy.

Podstawa prawna przetwarzania danych w związku z celem(-ami) przetwarzania danych osobowych

Zgoda Państwa na udział i korzystanie z usług AZETA na warunkach określonych w Regulaminie i Komunikacie dotyczącym polityki prywatności.

Przetwarzanie danych dotyczących złożenia i realizacji zamówienia jest niezbędne do zawarcia transakcji (kupna-sprzedaży towaru) i jej realizacji.

Przetwarzanie danych jest niezbędne w dążeniu do prawnie uzasadnionego interesu (np. w celu realizacji zamówienia na osobę trzecią).

Termin przetwarzania danych

W przypadku korzystania z usług AZEATA z dokonaniem rejestracji – 3 lata od daty złożenia ostatniego zamówienia.

W przypadku korzystania z usług AZEATA bez rejestracji – 3 lata od daty złożenia ostatniego zamówienia.

AZETA zastrzega sobie prawo do przechowywania wyrażonej zgody oraz innych danych osobowych również przez dłuższy okres w przypadkach dozwolonych przez prawo, na przykład, w celu ochrony przed roszczeniami. 

Na podstawie przekazanych przez Państwa danych rejestracyjnych tworzymy dla Państwa osobiste konto AZETA, które zapewnia dostęp do usług i korzyści przysługujących użytkownikom AZETA oraz wykonywanie uprawnień wynikających z Regulaminu AZETA i/lub warunków określonych w niniejszym Komunikacie, na przykład, zapewnienie prawa dostępu. Podanie niektórych danych wskazanych w sklepie internetowym jest konieczne. Brak tych danych uniemożliwi korzystanie z usług sklepu. i jest możliwe po przeprowadzeniu identyfikacji.  

Podane przez Państwa dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) zostaną wykorzystane w celach skontaktowania się z Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania i prawidłowego dostarczenia zakupionego towaru itp., udzielenia odpowiedzi na uwagi, realizacji zamówienia, dostarczenia odpowiednich informacji o AZETA, udzielenia informacji o zmianach Regulaminu i/lub niniejszego Komunikatu, prawidłowego dostarczenia zakupionego towaru itp.

W niektórych przypadkach Państwa dane mogą zostać przekazane innym klientom AZETA, na przykład, gdy inne osoby zechcą przekazać Państwu artykuły AZETA lub wskażą Państwa adres jako miejsce dostawy. W takim przypadku w celu realizacji zamówienia Państwa dane osobowe będą przetwarzane na warunkach określonych w Komunikacie dotyczącym Polityki prywatności. W tym przypadku mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych (więcej szczegółów w Rozdziale XII niniejszego Komunikatu).

Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia i realizacji Państwa zamówienia.

Ważne, aby podane przez Państwa dane niezbędne do rejestracji, zakupu bez dokonania rejestracji i inne były dokładne i poprawne. W przypadku podania nieprawidłowych danych, ich zapomnienia lub braku aktualizacji zmienionych danych (np. w sytuacji zaprzestania używania i/lub zmiany numeru telefonu komórkowego, wygaśnięcia wskazanego numeru itp.), mogą wystąpić niedogodności dla innych osób (np. w przypadku, gdy z podanego numeru korzystają inne osoby). Ponadto mogą wystąpić trudności z zapewnieniem dla Państwa dostępu do usług e-sklepu oraz innych oferowanych przez nas korzyści lub wykonywaniem Państwa praw, a w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność zablokowania Państwa konta.

We wszystkich przypadkach, w których podają Państwo dane osób trzecich (dane lub adresy odbiorców towaru) są Państwo odpowiedzialni i zobowiązani do upewnienia się, że osoby te wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych.

Informacje dotyczące aktualizacji zmienionych danych rejestracyjnych znajdują się w Rozdziale XII niniejszego Komunikatu.

Dokonując rejestracji, potwierdzają Państwo, że podane przez Państwa dane osobowe są dokładne i poprawne oraz że mają Państwo co najmniej 16 lat. Dołożymy wszelkich starań w celu umożliwienia podania przez Państwa dokładnych i prawidłowych informacji (np. stosując dodatkowo metodę uwierzytelniania w odniesieniu do podanego przez Państwa adresu e-mail). Jednak we wszystkich przypadkach pozostają Państwo odpowiedzialni za dokładność i poprawność podanych danych. Przyjmując formularz rejestracyjny lub dokonując zakupu bez rejestracji, zakładamy, że Państwa dane są dokładne i poprawne oraz że wszystkie Państwa zgody są wyrażane dobrowolnie, po zapoznaniu się z niniejszym Komunikatem dotyczącym polityki prywatności i Regulaminem AZETA.

1.2. Administrowanie kontem AZETA, korzyści

Jeśli są Państwo użytkownikiem konta AZETA, przetwarzamy Państwa dane w celu utrzymywania i administrowania kontem AZETA, a także umożliwienia skorzystania z przywilejów AZETA, realizacji umów sprzedaży zawieranych zgodnie z Regulaminem AZETA (w celu prawidłowej realizacji Państwa zamówień), rozwiązywania problemów wynikających z umów sprzedaży i Państwa obsługi, w celu prawidłowej realizacji Państwa zamówień lub innych zapytań, związanych z zamawianym towarem (np. zwroty, zapewnienie właściwej dostawy towaru itp.), a także administrowania platformą AZETA. Dane dotyczące historii Państwa zakupów są przetwarzane w celu ulepszania platformy, jej utrzymywania, monitorowania jej działania i korzyści dla klientów.

Dane konta AZETA  

Dane

Dane podawane podczas rejestracji, dane logowania do konta, działania na koncie AZETA, w tym techniczne dane przeglądania (takie jak adres IP, dane logowania i inne informacje dotyczące przeglądania i powiązane informacje techniczne) (więcej informacji o przetwarzaniu danych przeglądania – Polityka plików cookies), data i godzina zamówień, nazwy produktów, ilości, łączna cena towarów (po udzieleniu wszystkich rabatów), wysokość udzielonych rabatów, status zamówienia, metoda płatności, status klienta (np. czy są Państwo nowym klientem).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgoda na utworzenie i korzystanie z konta zgodnie z warunkami Regulaminu AZETA i niniejszego Komunikatu dotyczącego polityki prywatności.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Termin przetwarzania danych

Tak długo, jak pozostają Państwo użytkownikiem konta AZETA (o ile jest się zarejestrowanym użytkownikiem AZETA). Techniczne dane dotyczące przeglądania, w tym dane zbierane przy pomocy plików cookies, przechowujemy przez okres wskazany w Polityce plików cookies, a także w Rozdziale XIII Komunikatu).

Dane historii zakupów będziemy przetwarzać przez 3 lata od daty transakcji zakupowej.

AZETA zastrzega sobie prawo do przechowywania wyrażonej zgody oraz innych danych osobowych również przez dłuższy okres w przypadkach dozwolonych przez prawo, na przykład, w celu ochrony przed roszczeniami.

Wyrażoną przez Państwa zgodę uważamy za otrzymaną w chwili dokonania przez Państwa czynności wymaganych do utworzenia konta AZETA zgodnie z Regulaminem AZETA i potwierdzenia, że zapoznali się Państwo z Komunikatem dotyczącym polityki prywatności, zgadzają się Państwo z Regulaminem i potwierdzają Państwo rejestrację.

Na koncie możemy przekazać dla Państwa ważne informacje o zmianach w Komunikacie, a także ogólne informacje o korzyściach płynących z korzystania z AZETA (bieżące promocje, rabaty, loterie i in.). 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe (w tym dane dotyczące historii zakupów) mogą zostać przez nas wykorzystane w sposób zautomatyzowany do administrowania platformą AZETA, jej doskonalenia i utrzymania, monitorowania jej funkcjonowania i korzyści dla klientów oraz w celu realizowania innych celów założonych w Regulaminie AZETA i niniejszym Komunikacie. Państwa dane mogą być przez nas grupowane i analizowane na podstawie zakupionych przez Państwa towarów i/lub w oparciu o inne cechy charakterystyczne (np. płeć, rok urodzenia, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/miasto/miejscowość i in.).

Przykładowo, dane historii zakupów mogą zostać wykorzystane w celu skorygowania naszych działań na Państwa korzyść. Jeśli zauważymy, że z powodu pomyłki naszym klientom zastosowano niewłaściwą cenę lub nie zastosowano rabatu, możemy zidentyfikować kupujących, którzy kupili taki towar, na podstawie danych zakupu i naprawić nasz błąd (zrekompensować różnicę w cenie itp.). Zautomatyzowana analiza danych osobowych może zostać również przeprowadzona w celu zapewnienia dodatkowych korzyści niektórym kategoriom klientów, na przykład, udzielenia określonych rabatów wszystkim obchodzącym urodziny tego dnia itd.

W razie potrzeby zautomatyzowana analiza danych o historii zakupów może zostać przeprowadzona do celów statystycznych i badań rynkowych (więcej informacji na temat przetwarzania danych w tym celu w Rozdziale III Komunikatu).

Pragniemy podkreślić, że rejestrując konto AZETA wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danych dotyczących historii zakupów, do celów omówionych powyżej, w tym analizy danych. W naszym przekonaniu przeprowadzone czynności analityczne nie będą miały na Państwa żadnego prawnego ani podobnego istotnego wpływu. Dążymy do tego, aby działania te poprawiły funkcjonalność AZETA, przyczyniły się do poszerzenia naszej oferty produktowej, jakości obsługi klienta, polepszyły doświadczenia zakupowe i lepiej odpowiadały na potrzeby uczestników programu.

Jeśli jednak nie wyrażają Państwo zgody na analizę i wykorzystanie Państwa danych do powyższych celów, w tym analizy danych, zawsze mają Państwo możliwość dokonania zakupu bez rejestracji.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY W CELACH OFERTY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO?

Jeżeli rejestrując konto AZETA lub dokonując zakupu w sklepie AZETA bez rejestracji wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego AZETA, Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu przesłania ofert i informacji takich, jak newslettery, informacje o ofertach udostępnionych w e-sklepie AZETA oraz przez naszych partnerów, rabatach, promocjach, wyprzedażach, prośba o opinię o świadczonych usługach i produktach i in.

Zgodę na marketing bezpośredni mogą Państwo wyrazić wypełniając formularze rejestracyjne, na swoim koncie lub dokonując zakupu w sklepie AZETA bez rejestracji, podając swój adres e-mail. Kierujemy się ostatnim dokonanym przez Państwa wyborem[1].  

Subskrypcję newslettera można osobno potwierdzić na stronie internetowej poprzez wskazanie adresu e-mail.

Oferty i wszelkie informacje są zamieszczane na Państwa koncie (p. ust. 1.2 Komunikatu), a także w wybrany przez Państwa sposób: e-mailem, SMS-em lub w inny sposób.

W przypadku gdy biorą Państwo udział w promocjach i konkursach, o zdobyciu nagrody poinformujemy Państwa w osobistej wiadomości pod podanym przez Państwa numerem. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych danych osobowych w celu organizacji konkursu, ogłoszenia zwycięzcy lub przekazania nagrody, lub w przypadku konieczności przekazania przez nas Państwa danych stronie trzeciej (np. Dostawcy organizującemu konkurs), zostaną Państwo z wyprzedzeniem poinformowani o wszelkich tego rodzaju działaniach.  

 1.  

2.1. Przesyłanie ogólnych ofert marketingu bezpośredniego

Dane przetwarzane w celu przesyłania ogólnych ofert marketingu bezpośredniego:

Dane

Imię i nazwisko (jeśli przetwarzamy), datę urodzenia (jeśli przetwarzamy), e-mail (jeśli przetwarzamy), numer telefonu (jeśli przetwarzamy), adres (jeśli przetwarzamy).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgoda na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego

Termin przetwarzania danych

Do czasu wycofania przez Państwa zgody na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania wyrażonej zgody oraz innych danych osobowych również przez dłuższy okres w przypadkach dozwolonych przez prawo, na przykład, w celu ochrony przed roszczeniami.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego, zrezygnować z powiadomień lub zmienić sposoby (kanały) ich przesyłania.   

Po wycofaniu zgody bądź rezygnacji z otrzymywania ofert marketingu bezpośredniego, nadal będą mogli Państwo przeglądać informacje o trwających promocjach, rabatach i nowościach, a także ofertach i promocjach na swoim koncie AZETA (więcej szczegółów w ust. 1.2 Komunikatu).

 1.  

2.2. Przesyłanie ofert spersonalizowanych

Jeżeli dokonując rejestracji w sklepie AZETA bądź dokonując zakupu bez rejestracji, wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych ofert i profilowania w tym celu, chcąc w stopniu najwyższym poznać Państwa preferencje będziemy przetwarzali nie tylko dane określone w ust. 2.1 niniejszego Komunikatu, ale dodatkowo dane dotyczące historii Państwa zakupów (p. ust. 1.2 Komunikatu).

Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania spersonalizowanych ofert

Kategorie danych

Imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania, e-mail i/lub numer telefonu, informacje o posiadaniu dzieci, ile mają Państwo dzieci, rok urodzenia (jeśli dotyczy), dane dotyczące zakupu, data i godzina zakupu, nazwy produktów, ilości, łączna cena zakupu, kategorie bestsellerów, marki, częstotliwość zakupów, średnie kwoty zamówień i podobne informacje pochodne, które generujemy na podstawie historii zakupów, historia ofert spersonalizowanych złożonych dla Państwa oraz informacje o korzystaniu z tych ofert.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgoda na profilowanie Państwa danych osobowych i historii zakupów (zakupione towary, ich ceny, miejsce zakupu itp.) przy składaniu spersonalizowanych ofert.

Termin przetwarzania danych

Do momentu wycofania przez Państwa zgody na profilowanie danych przy składaniu spersonalizowanych ofert. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania wyrażonej zgody oraz innych danych osobowych również przez dłuższy okres w przypadkach dozwolonych przez prawo, na przykład, w celu ochrony przed roszczeniami.

 

Po wyrażeniu przez Państwa zgody na profilowanie Państwa danych w celu personalizowania ofert, zyskujemy możliwość poznania Państwa, dostosowania ofert do Państwa potrzeb oraz zapewnienia innych korzyści. W tym celu korzystamy z zautomatyzowanej analizy danych i podejmowania decyzji, w tym profilowania danych. Grupujemy i analizujemy dane dotyczące rejestracji i/lub zakupów oraz biorąc pod uwagę Państwa zwyczaje zakupowe i/lub inne cechy (np. płeć, miejsce zamieszkania, konkretne transakcje zakupu itp.), dostarczamy odpowiednich, interesujących i przydatnych informacji, oferty oraz innych informacji od naszych partnerów.

Przykładowo, w zależności od Państwa roku urodzenia, możemy przedstawiać spersonalizowane oferty urodzinowe. W zależności od historii zakupów i nawyków zakupowych możemy udzielać rabatów na ulubione kategorie towarów, informować o aktualnościach i in.

Możemy automatycznie uwzględniać Państwa transakcje zakupu w konkursach, loteriach lub promocjach organizowanych przez nas lub naszych dostawców lub partnerów, w których mogą Państwo wygrać specjalne nagrody lub otrzymać inne korzyści. W takich przypadkach Państwa dane zostaną wykorzystane do organizowania i prowadzenia konkursów i loterii, tj. zaangażowania Państwa w konkursy, loterie, określenia zwycięzcy, przyznawania nagród itp. w zależności od zasad danego konkursu lub loterii. W każdym jednak z powyższych przypadków Państwa dane zostaną przez nas przetworzone. Gdy biorą Państwo udział w promocjach i konkursach, o zdobyciu nagrody poinformujemy Państwa w osobistej wiadomości wysłanej pod podanym przez Państwa numerem.

Prosimy jednak pamiętać, że nasze działania nie mają na Państwa żadnego prawnego ani podobnego istotnego wpływu.

Dostarczamy spersonalizowane oferty za pośrednictwem Twojego konta i w wybrany przez Ciebie sposób: e-mail, SMS, inne wybrane przez Ciebie sposoby, a także możemy korzystać z remarketingu (reklamy banerowe kierowane do wybranych użytkowników w sieci treści Google).

Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były przez nas profilowane przy składaniu spersonalizowanych ofert, mogą Państwo nie wyrażać takiej zgody lub w dowolnym momencie ją wycofać.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY W CELACH STATYSTYCZNYCH I BADAŃ RYNKU?

Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby nasz asortyment, realizowane promocje i rabaty jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych klientów.

W celu zapewnienia odpowiednich i poprawnych rozwiązań dla rozwoju biznesu, analizujemy trafność naszych ofert, rabatów i innych korzyści oraz aktualność oferowanego asortymentu, jak też zaspokojenie potrzeb klientów i zachowanie konsumentów.

Dane przetwarzane w celach statystycznych i badań rynku

Dane

Rok urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania/miasto, dane dotyczące historii zakupów (p. ust. 1.2 Komunikatu).

Podstawa prawna przetwarzania danych

W naszym uzasadnionym interesie leży analiza danych i przygotowywanie raportów wymaganych przez firmę w celu oceny podejmowanych działań i tworzenia wartości zarówno dla Państwa jako klienta, jak i dla naszej firmy.

Termin przetwarzania danych

6 (sześć) lat.

Do przeprowadzania nadań statystycznych, badań rynku oraz generowania raportów wymaganych w prowadzonej przez nas działalności używamy zautomatyzowanej analizy danych. Nie przetwarzamy danych identyfikujących Państwa w celach analitycznych. Analiza danych na potrzeby statystyk, badania rynku pozwalają nam na podejmowanie ważnych decyzji biznesowych, takich jak tworzenie asortymentu odpowiadającego potrzebom naszych klientów, wycena i in. 

W naszym przekonaniu, działania związane z analizą danych nie mają w stosunku do Państwa żadnego prawnego ani podobnego istotnego wpływu.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY PRZY ROZPATRYWANIU ZAPYTAŃ?

Prowadząc korespondencję na żywo z konsultantami na stronie www.azeta.pl, na portalach społecznościowych lub w inny sposób np. telefonicznie, mailowo, przesyłając do nas zapytania, reklamacje, prośby lub informacje zwrotne (zwane dalej Zapytaniem), przekazują Państwo nam również dane osobowe zawarte w Zapytaniu.

Dane osobowe udostępnione przez Państwa podczas składania Zapytania wykorzystujemy wyłącznie w celu prawidłowego i obiektywnego rozpatrzenia Zapytania, udzielenia niezbędnych informacji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania, wnioski lub żądania. Dane pochodzące z Zapytań mogą być również wykorzystywane do ochrony naszych interesów prawnych (w przypadku sporu z naszymi klientami itp.). Możemy również analizować dane Zapytania w celu poprawy jakości naszych działań i świadczonych usług, uwzględniając Państwa opinię i sugestie.

Prosimy o przestrzeganie co najmniej następujących minimalnych wymagań dotyczących ochrony danych osobowych podczas zapytań: nie podawać osobistego kodu identyfikacyjnego (PESEL), dane osobowe podawać tylko w stopniu minimalnym.

Dane pochodzące z Zapytań

Dane

Podane przez Państwa informacje identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, data urodzenia lub inne.

Treść złożonego zapytania.

Inne dokumenty i/lub dane podane w Zapytaniu: np. dane paragonu zakupu, zdjęcia, dane dotyczące Państwa zdrowia lub użytych produktów, o ile zostaną wskazane, itp.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Wypełnienie naszego prawnego obowiązku rozpatrywania Zapytań konsumentów i odpowiadania na nie, a także naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ocena opinii naszych klientów, w celu poprawy jakości naszych działań i usług.

Termin przetwarzania danych

1 (jeden) od dnia rozpatrzenia Zapytania.

Zapytania telefoniczne (Infolinia) i związane z nimi przetwarzanie danych

W przypadku gdy zadzwonią Państwo na infolinię AZETA, w celu rozpatrzenia pytania, udzielenia informacji i zapewnienia jakości usług rozmowa zostanie nagrana, zaś dane podane w trakcie rozmowy, w tym dotyczące historii zakupów, odpowiednio przetwarzane.    

Jeśli podczas rozmowy podają Państwo dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub inne informacje, zostaną one wykorzystane w celu rozpatrzenia Państwa pytania, dostarczenia niezbędnych informacji, udzielenia odpowiedzi na pytania, rozpatrzenia wniosków lub żądań. Państwa opinie i sugestie mogą zostać zanalizowane również w celu poprawy jakości naszych działań i świadczonych usług. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz interes w ocenie opinii naszych klientów i poprawie jakości świadczonych usług.

Prosimy o przestrzeganie co najmniej następujących minimalnych wymagań dotyczących ochrony danych osobowych podczas rozmowy: nie podawać osobistego kodu identyfikacyjnego (PESEL), danych zdrowotnych ani innych danych specjalnych (wrażliwych) oraz dane osobowe podawać tylko w stopniu minimalnym.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY PODCZAS REKRUTACJI PRACOWNIKÓW?

5.1. Rekrutacja pracowników administracji i innych

Dane zbierane w celu rekrutacji pracowników administracji i innych

Dane

Stanowisko, na które Pan/Pani się ubiega, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miasto, w którym Pan/Pani chciałby(-aby) pracować, oczekiwane wynagrodzenie, termin rozmowy kwalifikacyjnej, data uzyskania zgody na dalsze przetwarzanie i inne informacje przekazane w CV, list motywacyjny i inne informacje, które możemy zbierać z Pana/Pani byłych miejsc pracy, portali zawodowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgoda wyrażona w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży weryfikacja podanych przez Państwa informacji, a także przetwarzanie danych w przypadku wszelkich roszczeń.

Termin przetwarzania danych

Do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Po otrzymaniu odrębnej zgody – 2 (dwa) lata od daty otrzymania zgody.

Zwracamy uwagę, że w celu oceny Pani/Pana kandydatury możemy skontaktować się ze wskazanymi przez Panią/Pana byłymi pracodawcami i poprosić o informacje o Pani/Pana kwalifikacjach, umiejętnościach zawodowych i kompetencjach przedmiotowych. O takie informacje możemy poprosić Pani/Pana obecnego pracodawcę tylko za Pani/Pana odrębną zgodą. Zwracamy również uwagę, że możemy weryfikować Pani/Pana publicznie dane w celach zawodowych (np. LinkedIn lub podobne profesjonalne sieci społecznościowe, portale).

Jeżeli po rozpatrzeniu Pani/Pana kandydatury wybierzemy kandydata, który lepiej spełnia nasze wymagania, możemy poprosić Panią/Pana o odrębną zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w trakcie procesu rekrutacji na potrzeby innych rekrutacji i w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Po wyrażeniu zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. Jeśli skorzysta Pani / Pan z tego prawa, podejmiemy natychmiastowe działania w celu zniszczenia Pani/Pana danych osobowych.

Należy pamiętać, że przesyłając swoje CV, list motywacyjny lub inne dane osobowe na nasz ogólny adres e-mail bez ogłoszenia przez nas rekrutacji, wyraża Pani/Pan zgodę na przekazanie przez nas tych danych do spółek z grupy w celach przyszłych rekrutacji.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY DOTYCZĄCE AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH, DOSTAWCÓW, INNYCH OSÓB?

Przetwarzamy dane osobowe naszych udziałowców, członków organów zarządzających i beneficjentów. Dane te są pozyskiwane z legalnych źródeł (w tym z rejestrów publicznych) i są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania ciążących na nich obowiązków prawnych w związku z rejestracją i przetwarzaniem danych naszych akcjonariuszy, egzekwowaniem praw akcjonariuszy, przestrzeganiem prawa spółek, ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rachunkowością finansową i wypełnianiem obowiązków podatkowych, a także innych zobowiązań i obowiązków, które nas dotyczą.

Przetwarzamy również dane osobowe różnych kategorii osób, których dane dotyczą (klienci, partnerzy biznesowi, dostawcy, kontrahenci, a także ich pracownicy i agenci). Niniejsze są i będą zbierane i przetwarzane w następujących celach i na odpowiedniej podstawie:

 1. w przypadku, gdy wyżej wymienione osoby nawiązują, utrzymują i rozwijają z nami stosunki handlowe, zawodowe lub inne stosunki prawne;
 2. zawieranie, wykonywanie, administrowanie transakcjami, umowami i porozumieniami;
 3. rozwijanie i zabezpieczanie uzasadnionych zgodnych z prawem interesów naszych i spółek z naszej grupy;
 4. obrona nas przed procesami sądowymi, roszczeniami, zażaleniami;
 5. wypełnianie przez nas nasze zobowiązań i obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Dane te przechowujemy w zakresie niezbędnym do realizacji celów, w jakich są przetwarzane, a także zgodnie z wymogami prawa w zakresie przechowywania danych, w okresie przedawnienia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w zakresie niezbędnym do niniejszego celu.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY W CELU UCZESTNICTWA W LOTERIACH, PROMOCJACH, KONKURSACH?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu administrowania loteriami, promocjami i/lub konkursami organizowanymi i prowadzonymi przez nas lub naszych dostawców i partnerów, w przypadku, gdy wyrażą Państwo chęć udziału w nich. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu, abyśmy mogli zidentyfikować i ogłosić zwycięzcę oraz dokonać identyfikacji przy wręczeniu przyznanych nagród.

W celu wzięcia udziału w loterii i/lub konkursie należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, inne dane określone w regulaminie loterii/promocji/konkursu). Brak danych uniemożliwi wzięcie udziału w loterii/promocji/konkursie, a w przypadku wygranej – odebrania nagrody. Podczas wręczania nagrody jest weryfikowana tożsamość. W przypadkach wymaganych przepisami prawa będziemy zobowiązani do poinformowania o przyznanej nagrodzie właściwych organów (np. Urzędu skarbowego).

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY W INNYCH CELACH?

Państwa dane osobowe możemy również przetwarzać świadcząc inne usługi, np. przyjmując i realizując Państwa zamówienia w przedsprzedaży, wypełniając zobowiązania gwarancyjne sprzedawanych przez nas towarów, wystawiając faktury i/lub inne dokumenty księgowe na towary i/lub usługi. Przetwarzanie takich danych osobowych odbywa się zazwyczaj na podstawie umowy o korzystanie z towarów i/lub usług, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub w ramach wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w innych celach, jeżeli uzyskaliśmy od Państwa (osoby, której dane dotyczą) zgodę lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na innych kryteriach zgodnego z prawem przetwarzania danych przewidzianych prawem.

 1. SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Prawie wszystkie Państwa dane osobowe otrzymujemy od Państwa: podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych, zakładania konta, dokonywania zakupów w sklepie internetowym AZETA, wysyłania CV, wysyłania Zapytania itd.

Możemy również przetwarzać Państwa dane przekazane nam przez klientów AZETA, na przykład, w przypadku chęci przekazania dla Państwa towaru AZETA lub wskazania Państwa adresu jako miejsca dostawy towaru.

W celach określonych w niniejszym Komunikacie możemy również zbierać Państwa dane z legalnych źródeł – rejestrów publicznych i publicznych systemów informacyjnych, stron umów i wykonawców (np. dane o wykonawcach, pracownikach itp.), usługodawców zatrudnienia, publicznych profesjonalnych sieci społecznościowych, publicznych baz danych, stron trzecich, innych legalnych źródła.

 1. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane możemy przekazywać odbiorcom danych, którzy pomagają nam w administrowaniu usługami i przywilejami świadczonymi przez AZETA, udzielają konsultacji, rozwijają funkcjonalności sklepu internetowego, prowadzą marketing bezpośredni – do którejkolwiek ze spółek naszej grupy.

Do grupy takich odbiorców należą również dostawcy baz danych, oprogramowani i usług administrowania bazami danych, dostawcy usług komunikacyjnych, centrów danych, usług hostingowych (ang. hosting) i usług w chmurze, reklam (w tym reklamy online), marketingu bezpośredniego, przesyłania wiadomości, dostawców usług administracyjnych, dostawców usług call center, dostawców usług statystyki, badania rynku lub analiz biznesowych, innych usługi itp. W każdym przypadku Administratorowi danych przekazujemy tylko tyle danych, ile jest to niezbędne do świadczenia jego usług. Podmioty przetwarzające, z których korzystamy, mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą ich wykorzystywać do innych celów ani przekazywać innym osobom.

Dane mogą być również przekazane właściwym instytucjom rządowym lub organom ścigania, w przypadkach i procedurach przewidzianych prawem, takim jak policja lub organy nadzorcze, ale tylko na żądanie i tylko wtedy, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy lub w przypadkach i procedurach przewidzianych zgodnie z prawem, aby dochodzić, zapewniać i bronić roszczeń prawnych w celu zapewnienia naszych praw, bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i zasobów.

Korzystamy również z usług Facebooka, Google, innych dostawców reklam internetowych. O politykach prywatności tych usługodawców, gromadzonych danych i stosowanych środkach ochrony danych osobowych mogą Państwo przeczytać w politykach prywatności tych usługodawców. Więcej informacji o tym, jak to działa, a także o tym, w jaki sposób można cofnąć zgodę wyświetlania takich reklam lub wykorzystania takich danych, znajdą Państwo w informacjach dostarczonych przez tych usługodawców – https://pl-pl.facebook.com/policies/ads; https://policies.google.com/technologies/ads.

 1. W JAKIEJ JURYSDYKCJI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Niektóre aplikacje wykorzystywane w e-sklepie (np. aplikacja e-mailowa) mogą być tworzone zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej EOG), jak i przez podmioty działające poza EOG, co oznacza, że ​​korzystając przez nas z ich funkcjonalności i usług, odpowiednio i Państwa dane mogą być również dostępne dla podmiotów spoza EOG.

Ponadto niektóre dane dotyczące Państwa wizyty na stronie internetowej (adres IP, pliki cookies, informacje techniczne przeglądarki, z której Państwo korzysta, inne informacje związane z działaniami przeglądarki i przeglądaniem stron internetowych) mogą być przesyłane lub udostępniane w EOG w celach statystycznych, analitycznych i powiązanych podmiotom działającym poza EOG (np. w przypadku korzystania przez nas z Google Analytics).

Przypominamy, że w krajach spoza EOG dane osobowe mogą podlegać mniejszej ochronie niż w EOG, jednak dokładnie ocenimy warunki, na jakich będą one dalej przetwarzane i przechowywane po przekazaniu do ww. Podmiotów. Będziemy również stosować zabezpieczenia przewidziane w Rozporządzeniu w celu zapewnienia legalności takich przekazów, np. standardowe warunki ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowanych środków bezpieczeństwa, prosimy o kontakt e-mailowy nad adres: [email protected].  

 1. JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Prawo o ochronie danych daje Państwu wiele praw, z których można swobodnie korzystać, i możliwość skorzystania z których musimy Państwu zapewnić. Informacje o przysługujących konkretnych prawach i sposobie korzystania z nich znajdują się poniżej w niniejszym Komunikacie. Prosimy uważnie się z nimi zapoznać.

 1.  

12.1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych

Mają Państwo prawo otrzymać od nas potwierdzenie, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, kategoriach odbiorców, okresie przetwarzania, źródłach danych, zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem oraz ich znaczeniem i konsekwencjami dla Państwa.

Większość tych informacji udostępniamy w niniejszym Komunikacie, licząc, że będą one dla Państwa przydatne. 

Jeżeli są Państwo użytkownikiem konta AZETA, mogą Państwo w każdej chwili uzyskać dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych na swoim koncie AZETA (np. sprawdzić odpowiednie informacje zawarte w kwestionariuszu, wyrażone zgody).

Jeżeli informacje podane w niniejszym Komunikacie i na Państwa koncie AZETA są dla Państwa niewystarczające lub chcą Państwo otrzymać historię transakcji zakupowych za okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób określony w niniejszym Powiadomieniu.

 1.  

12.2. Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli przekazane przez Państwo uległy zmianie lub uważają Państwo, że przetwarzane przez nas informacje o Państwie są niedokładne lub nieprawidłowe, mają Państwo prawo zażądać ich zmiany, uściślenia lub skorygowania.

Mogą Państwo dokonać zmian lub poprawek swoich danych na koncie AZETA lub kontaktując się z nami.

12.3. Prawo do wycofania zgody

W przypadkach, gdy przetwarzamy Państwa dane za Państwa zgodą, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody zostanie wstrzymane.

Przykładowo, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego, a także zgodę na profilowanie danych w postaci przesyłania spersonalizowanych ofert.

Wyrażone zgody można dostosować, zmieniając ustawienia zgody na swoim koncie AZETA lub kontaktując się z nami.

W przypadku gdy wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego, a także zgodę na otrzymywanie osobistych ofert i profilowania, wstrzymamy ją w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych.

Zgodę uważa się wycofaną w następujących przypadkach:

 1. usunięcie lub depersonalizacja danych na Państwa żądanie;
 2. w innych przypadkach za Państwa zgodą.

Po wygaśnięciu, cofnięciu lub odwołaniu Państwa zgody, za Państwa zgodą zniszczymy lub wiarygodnie zdepersonalizujemy przetwarzane dane.

W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do przechowywania wyrażonej zgody i jej dowodu przez dłuższy okres, jeśli będzie to konieczne, w celu obrony przed wysuwanymi przeciwko nam roszczeniami, a także w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

12.4. Prawo do złożenia reklamacji i skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami o ochronie danych, zawsze najpierw prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Wierzymy, że dzięki staraniom w dobrej wierze będziemy w stanie rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości, spełnić prośby i naprawić wszelkie popełnione przez nas błędy.

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z zaproponowanego przez nas rozwiązania lub nie uznają Państwo, że podejmiemy niezbędnych działań na Państwa wniosek/żądanie, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego RP (https://uodo.gov.pl).

Przed złożeniem formalnej skargi sugerujemy skontaktowanie się z nami i polubowne rozwiązanie sporu lub reklamacji.

 1.  

12.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione prawnie uzasadnionym interesem

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy dane osobowe są przetwarzane zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.

12.6. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

W pewnych okolicznościach określonych w przepisach o ochronie danych (gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, zniknęła podstawa przetwarzania danych itp.), mają Państwo prawo zażądać usunięcia przez nas Państwa danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o przesłanie pisemnego wniosku e-mailem do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres [email protected].

Jeżeli zdecydowali się Państwo usunąć konto i jego dane na swoim koncie AZETA, spełnimy to żądanie tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie wyznaczonym dla wykonywania praw osób, których dane dotyczą, poprzez usunięcie danych lub rzetelną ich depersonalizację.  

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym prawem to prawo nie jest bezwzględne. Dlatego każdorazowo po otrzymaniu Państwa żądania przeanalizujemy je i udzielimy odpowiedzi w zakresie możliwości usunięcia lub spersonalizowania zgłoszonych danych.

 1.  

12.7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W pewnych okolicznościach określonych w przepisach o ochronie danych (gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, zakwestionowana została prawidłowość danych, wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu itp.), mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzanie Państwa danych. Musimy jednak zwrócić szczególną uwagę, że ze względu na ograniczenie przetwarzania danych oraz w okresie takiego ograniczenia możemy nie być w

Aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie, należy złożyć pisemny wniosek e-mailem do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres [email protected].

 1.  

12.8. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przeniesienia danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody/umowy zawartej z Państwem i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany innemu administratorowi danych. Takie dane przekażemy Państwu w formacie zwykle używanym przez nasze systemy i do odczytu komputerowego, a jeśli wyrażą Państwo taką chęć i jeśli będzie to technicznie możliwe, przekażemy je bezpośrednio do innego wskazanego przez Państwa administratora danych.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, należy złożyć pisemny wniosek e-mailem do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres [email protected].

 1.  

12.9. Procedura rozpatrywania wniosków

Po otrzymaniu Państwa wniosku w sprawie podania danych lub skorzystania z innych praw będziemy zobowiązani do zweryfikowania Państwa tożsamości. W tym celu możemy poprosić o podanie odpowiednich danych rejestracyjnych (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu) oraz o porównanie, czy podane przez Państwa dane są zgodne z odpowiednimi danymi, które posiadamy o Państwie. Podczas tej weryfikacji możemy również wysłać wiadomość uwierzytelniającą SMS-em lub e-mailem z prośbą o autoryzację. W przypadku niepowodzenia procedury weryfikacyjnej będziemy zobowiązani do stwierdzenia, że ​​nie są Państwo podmiotem żądanych danych i będziemy zobowiązani do odrzucenia Państwa wniosku.

Po otrzymaniu Państwa wniosku w sprawie skorzystania z któregokolwiek z przysługujących dla Państwa praw i pomyślnym zakończeniu powyższej procedury weryfikacyjnej, zobowiązujemy się do udzielenia Państwu informacji o działaniu bez zbędnej zwłoki, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od otrzymania Państwa wniosku/żądania i zakończenia procedury weryfikacyjnej, którą podjęliśmy w odpowiedzi na Państwa wniosek/żądanie. W zależności od złożoności, charakteru wniosku i ilości żądanych informacji lub liczby wniosków, możemy przedłużyć ten okres o kolejne 2 (dwa) miesiące, informując o tym przed końcem pierwszego miesiąca i podając przyczyny takiego stanu rzeczy.

W przypadku przesłania zapytania drogą elektroniczną, udzielimy odpowiedzi również drogą elektroniczną, chyba że nie będzie to możliwe (np. ze względu na wyjątkowo dużą ilość informacji) lub jeśli poproszą Państwo o udzielenie odpowiedzi w inny sposób.

Odmówimy udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie podając uzasadnioną odpowiedź, gdy zostaną ustalone okoliczności określone w przepisach, informując Państwa o tym na piśmie.

 1.  

12.10. W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (Inspektora Ochrony Danych Osobowych):

 1. e-mail – [email protected]
 2. adres do korespondencji – Artura i Franciszka Radziwiłłów 5a, 05-850 Ożarów, Polska
 3. pismo prosimy kierować w następujący sposób: AZETA sp. z.o.o., Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Nasze dane jako Administratora danych:
AZETA sp. z o.o.
KRS 0000833459
Adres siedziby: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Artura i Franciszka Radziwiłłów 5a, 05-850 Ożarów, Polska

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

W przypadkach, gdy okres przechowywania danych nie jest określony w niniejszym Komunikacie, Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów (określonych w niniejszym Komunikacie), dla których dane zostały zebrane lub przez taki okres, jaki może być wymagany przez prawo. Informujemy, że Państwa dane osobowe w kopiach zapasowych, które są tworzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności informacji, będą przechowywane przez jakiś czas po zakończeniu okresu przechowywania określonego w niniejszym Komunikacie, a następnie usuwane, tj. „zapisane” przez inne dane.

Po wygaśnięciu okresu przetwarzania i przechowywania danych określonego w niniejszym Komunikacie zniszczymy i/lub niezawodnie i nieodwołalnie zdepersonalizujemy Państwa dane tak szybko, jak to możliwe, w rozsądnym czasie wymaganym do wykonania takiej czynności.

Przechowywanie Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż określony w niniejszym Komunikacie może mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy:

   1. jest to konieczne, abyśmy byli w stanie bronić się przed istniejącymi lub zagrażającymi roszczeniami lub procesami sądowymi i wykonywać nasze prawa;
   2. istnieją podejrzenia o działalność niezgodną z prawem;
   3. z innych powodów przewidzianych w przepisach.
 1. WAŻNOŚĆ I ZMIANY KOMUNIKATU

Niniejszy Komunikat jest ważny od 08-07-2021, wersja Komunikatu nr 3. W przypadku zmiany niniejszego Komunikatu, opublikujemy zaktualizowaną i aktualną jego wersję na stronie internetowej i powiadomimy Państwa o zmianach w inny sposób, jeśli to konieczne.

 

[1] Możliwe, że czasami z przyczyn technicznych lub błędów ludzkich nasz najnowszy wybór nie zostanie odpowiednio odzwierciedlony w naszych bazach danych i z tych powodów nie będziemy go wdrażać. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o zgłoszenie tej sytuacji, abyśmy mogli jak najszybciej ją naprawić i zidentyfikować błąd. Dołożymy wszelkich starań, aby takie sytuacje zminimalizować.

Porady Azety

Artykuły

Tryb poziomy jest niedostępny.
Użyj trybu portretowego.